Gạch men Prime ceramic G714.500500.09550

Bề mặt: Bóng

Kích thước:50x50cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền