Gạch men Prime Ceramic G714.500500.09552

Bề mặt: Bóng

Kích thước: 50x50cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền