Gạch men Prime G701.400400.02326

Bề mặt: Bóng

Kích thước: 40x40cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền