Gạch men Prime G714.500500.09551

Bề mặt: Bóng

Kích thước: 50x50cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền

0939.716.222