Bệt Nhấn THADOCERA ( 2 Khối )

1.050.000,0

Tên sản phẩm: Bệt Nhấn THADOCERA 

Model: Bệt Nhấn THADOCERA 

Kiểu xả: Nhấn xả

Kiểu dáng : Bồn cầu 2 khối xả

Nắp Bệ Ngồi : Nắp Rơi

Màu sắc: trắng