Bệt Gạt THADOCERA

780.000,0

Tên sản phẩm: Bệt Gạt THADOCERA

Model: Bệt Gạt THADOCERA

Kiểu xả: Gạt xả

Kiểu dáng : Bồn cầu 2 khối xả

Nắp Bệ Ngồi : Nắp Rời

Màu sắc: trắng