Bệt Nhấn 306VT ( 2 khối )

1.120.000,0

Tên sản phẩm: Bệt Nhấn 306VT ( 2 khối )

Model: Bệt Nhấn 306VT 

Kiểu xả: Nhấn xả

Kiểu dáng : Bồn cầu 2 khối xả

Nắp Bệ Ngồi : Nắp Rời

Màu sắc: trắng