Bệt Gạt VINACERAS 2 khối

1.200.000,0

Tên sản phẩm: Bệt Gạt VINACERAS 2 khối

Model: Bệt Gạt VINACERAS 2 khối

Kiểu xả: Gạt xả

Kiểu dáng : Bồn cầu 2 khối xả

Nắp Bệ Ngồi : Nắp Rời

Màu sắc: trắng