Gạch Prime Ceramic G714.600600.09811

Bề mặt: Bóng

Kích thước: 60x60cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền