Bệt Nhấn VINACERAS liền khối

1.300.000,0

Tên sản phẩm: Bệt Nhấn VINACERAS liền khối

Model: Bệt Nhấn VINACERAS liền khối

Kiểu xả: Nhấn xả

Kiểu dáng : Bồn cầu 2 khối xả

Nắp Bệ Ngồi : Nắp Rời

Màu sắc: trắng