Bệt liền khối V64 ( nắp V68 )

3.688.000,0

Tên sản phẩm: Bệt liền khối V64 ( nắp V68 )

Model: Bệt liền khối V64 ( nắp V68 )

Kiểu xả: 2 Nhấn – 3L/6L

Kiểu dáng : Bồn cầu 1 khối xả, két liền

Nắp Bệ Ngồi : Nắp Rơi Êm

Màu sắc: trắng