Bệt liền khối V45

3.210.000,0

Tên sản phẩm: Bệt liền khối V45

Model: Bệt liền khối V45

Kiểu xả: 2 Nhấn – 3L/6L

Kiểu dáng : Bồn cầu 1 khối xả, két liền

Nắp Bệ Ngồi : Nắp Rơi Êm