Bệt thông minh V95

11.760.000,0

Tên sản phẩm: Bệt thông minh V95

Model: Bệt thông minh V95

Kiểu xả: 2 Nhấn – 3L/6L

Kiểu dáng : Bồn cầu 1 khối xả, két liền

Nắp Bệ Ngồi : Nắp Rơi Tự Động

Màu sắc: trắng