Bệt thông minh V94RW ( nắp đỏ trắng )

14.040.000,0

Tên sản phẩm: Bệt thông minh V94RW ( nắp đỏ trắng )

Model: Bệt thông minh V94RW ( nắp đỏ trắng )

Kiểu xả: Tự động- Điều khiển

Kiểu dáng : Bồn cầu 1 khối xả, két liền

Nắp Bệ Ngồi : Nắp Rơi Tự Động

Màu sắc: trắng