Chân Chậu dài VINACERAS

440.000,0

Tên sản phẩm: Chân Chậu dài VINACERAS.

Xuất xú: Việt Nam

Màu sắc: Trắng bóng.

Đơn vị tính: Cái