Gương Soi Toàn Thân 

2.000.000,0

Tên sản phẩm: Gương Chữ Nhật toàn Thân

Kiểu dáng: Chữ Nhật

Kích thước: 60×160 cm

Chất Liệu : Gương Phôi BỈ Cao cấp ,