Gạch thẻ xám đậm vát bóng 10×30 mã M1311

250.000,0

– Kích Thước: 100×300 mm

– Mã Sản Phẩm :Gạch thẻ xám đậm vát bóng 10×30 mã M1311

– Chất Liệu: Ceramic Men

– Đơn Vị Tính:M2 ( 50 viên )

.
.
.
.