Gạch thẻ trắng mờ phẳng 10×30 mã M1307

– Kích Thước: 100×300 mm

– Mã Sản Phẩm :Gạch thẻ trắng mờ phẳng 10×30 mã M1307

– Chất Liệu: Ceramic Men

– Đơn Vị Tính:M2 ( 50 viên )