Gạch thẻ trắng bóng vát cạnh kích thước 100*200 mã G7M1200X

290.000,0

Gạch thẻ trắng bóng vát cạnh kích thước 100*200 mã G7M1200X

Xuất xứ: Việt Nam

Xương: Ceramic