Gạch thẻ trắng bóng vát 10×30 mã M1306

– Kích Thước: 100×300 mm

– Mã Sản Phẩm : Gạch thẻ trắng bóng vát 10×30 mã M1306

– Chất Liệu: Ceramic Men

– Đơn Vị Tính:M2 ( 50 viên )