Gạch thẻ trắng bóng 10×20 mã G7-M1207

235.000,0

– Kích Thước: 100×200 mm

– Mã Sản Phẩm : Gạch thẻ trắng bóng 10×20 mã G7-M1207

– Chất Liệu: Ceramic Men

– Đơn Vị Tính:M2 ( 50 viên )