Gạch thẻ 75×150 mã M75024

350.000,0

Thông tin chi tiết gạch thẻ  75×150

Mã sản phẩm: Gạch thẻ 75×150 mã M75024

Kích thước: 75×150 mm

Đơn vị tính: M2