Gạch thẻ 75×150 mã M75009

295.000,0

Thông tin chi tiết gạch thẻ  75×150

Tên sản phẩm: cam bóng vát

Mã sản phẩm: Gạch thẻ 75×150 mã M75009

Kích thước: 75×150 mm

Đơn vị tính: M2

.
.
.
.