Gạch thẻ 75×150 mã M75007

325.000,0

Thông tin chi tiết gạch thẻ  75×150

Tên sản phẩm: Cam bóng phẳng

Mã sản phẩm: Gạch thẻ 75×150 mã M75007

Kích thước: 75×150 mm

Đơn vị tính: M2