Gạch thẻ 20×20 mã M2207

– Kích Thước:200×200 mm

-Tên Sản Phẩm: Gạch thẻ trắng bóng vát.

– Mã Sản Phẩm : Gạch Thẻ 20×20 mã M2207

– Chất Liệu: Ceramic Men

– Đơn Vị Tính: M2

.
.
.
.