Gạch thẻ 20×20 mã M2206

– Kích Thước:200×200 mm

-Tên Sản Phẩm: Gạch thẻ trắng bóng phẳng

– Mã Sản Phẩm : Gạch Thẻ 20×20 mã M2206

– Chất Liệu: Ceramic Men

– Đơn Vị Tính: M2