Gạch thẻ 15×15 mã M1515

Kích Thước: 150×150 mm

-Tên sản phẩm: Gạch thẻ xanh bóng phẳng.

– Mã Sản Phẩm : Gạch thẻ 15×15 mã M1515

– Chất Liệu: Ceramic

– Đơn Vị Tính: M2

.
.
.
.