Gạch thẻ 15×15 mã M1508

235.000,0

Kích Thước: 150×150 mm

-Tên sản phẩm: Gạch thẻ trắng bóng phẳng.

– Mã Sản Phẩm : Gạch thẻ 15×15 mã M1508

– Chất Liệu: Ceramic

– Đơn Vị Tính: M2