Gạch thẻ 15×15 mã M1504

Kích Thước: 150×150 mm

-Tên sản phẩm: Gạch thẻ đen mờ phẳng

– Mã Sản Phẩm : Gạch thẻ 15×15 mã M1504

– Chất Liệu: Ceramic

– Đơn Vị Tính: M2