Gạch Prime Ceramic G714.500500.02091

Bề mặt: Bóng và hiệu ứng Luster

Kích thước: 50x50cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền