Gạch Prime Ceramic G701.500500.09610

Bề mặt: Sần

Kích thước: 50x50cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền