Gạch Prime Ceramic G701.500500.09609

Kích thước: 50x50cm