Gạch Prime Ceramic G701.500500.09607

Bề mặt: Nhám và hiệu ứng hạt đường

Kích thước: 50x50cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền