Gạch men Prime ceramic G705.300600.15324

Bề mặt: Bóng và hiệu ứng chìm

Kích thước: 30x60cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền