Gạch men Prime Ceramic G701.400400.02325

Bề mặt: Bóng

Kích thước: 40x40cm

Loại gạch: Gạch ceramic, gạch lát nền